Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Jadranka Gjerkeš-Pancič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEKARNA NA OGRLICI, JADRANKA GJERKEŠ-PANCIČ, MAG. FARM., SPEC.
Sedež ali naslov: Kolodvorska 2
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 1232207000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov oz. izdanih zdravil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti, ki v lekarni dvigujejo zdravila na recept
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje lekarniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Različno- glede na zakon in vrsto podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, ZZZS številka, registrska številka, podlaga zavarovanja, polica in številka dodatnega zdravstvenega zavarovanja, številka izbranega zdravnika, šifra, ime in količina predpisanega zdravila
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna d.v.z., Adriatic d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d., IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se hranijo zbirke, so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, IVZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam