Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PIMOS D.O.O.
Sedež ali naslov: Spodnji Hotič 27a
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 5672252000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o prejemkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na vse osebe, ki so kakorkoli zaposleni v družbi Pimos d.o.o. ali zanjo opravljajo dela in naloge na podlagi iz drugega naslova.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih obveznosti in obveznosti delodajalca v zvezi s pravicami zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, trajanje delovne dobe, TRR
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ, AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, podatki se varujejo z dostopnim geslom v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci po pogodbenem razmerju in dobavitelji podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje obrazcev po posameznih potrebah kupcev oziroma njihovih družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov sedeža podjetja, EMŠO, davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa, vrsta dejavnosti, telefonska številka, e-pošta.
 • Uporabniki zbirke: DURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v poslovnem prostoru, ki je izven delovnega časa zaklenjen. Podatki v računalniku so varovani z dostopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Kadrovska evidenca strank po pogodbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbah in pri samostojnih podjetnikih, s katerimi je sklenjena pogodba o opravljanju knjigovodsko računovodskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, naslov sedeža podjetja, Ime in priimek delavca, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, delovna doba, poklic, stopnja izobrazbe, delovne naloge, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: DURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS, statistnični urad RS, center za socialno delo, upravljalec zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Podaki v računalniku so varovani z dostopnimi gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Kadrovska evidenca zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja za potrebe inšpekcijskega nadzora in sestavo davčnih napovedi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, zdravstveno stanje, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava, Republiški inšpektorat za delo, AJPES, Banka Slovenije, upravljalec zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki se hranijo v računalniku, fizično v registratorjih in na cd-jih. Zbirka podatkov na računalniku je varovana z dostopnim geslom. Prostor je izven delovnega časa zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam