Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RM VUK D.O.O.
Sedež ali naslov: Vrtnarska pot 2
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1614991000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb o zaposlitvi; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, urejanje zdravstvenega zavarovanja zaposlenega in po njem zavarovanih družinskih članov.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, državljanstvo, davčna številka, poklic izobrazba, delovno mesto zaposlenega, delovne naloge, kraj dela, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Sodišča, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare ter računalniško. Dostop do zbirk je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05. 03. 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o usposabljanju za varno delo in o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje programov usposabljanja varnega dela ter varstva pred požarom, obdelava veljavnosti potrdil o opravljenem usposabljanju ter omogočanje novih usposabljanj delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, navedba delovnega mesta, datum usposabljanja in trajanje veljavnosti
 • Uporabniki zbirke: Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, PO Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško, dostop do zbirke je varovan, saj lahko program odpre le pooblaščena oseba z geslom.....podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov pa so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe dne 05. 03. 2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje predhodnih zdravstvenih pregledov pred prvo zaposlitvijo ter omogočanje kontrole pooblaščeni osebi o veljavnosti zdravniških potrdil zaposlenih ter napotitev na zdravniške preglede zaposlenih, ki jim je veljavnost potekla.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, EMŠO, naslov, delovno mesto zaposlenega, stopnja izobrazbe, končana šolska izobrazba, podatki o delovnem času, podatki o zdravstvenem stanju zaposlenega, oziroma o tem ali zaposleni izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
 • Uporabniki zbirke: Dr. Nada Brkič, Zdravstveni dom Ptuj, Center za medicino dela in športa, Potrčeva cesta 19a, 2250 Ptuj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega čas zaklepajo v kovinske ognjevarne omare, ter računalniško. Dostop do zbirke je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05. 03. 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, evidenca bolniškega staleža, letnih dopustov zaposlenih v družbi, očetovskih dopustov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, naslov, EMŠO, državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah ter računalniško. Dostop do zbirke je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05. 03. 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izplačanih plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, okvirno planiranje mesečnih odhodkov družbe za plače zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa in naziv banke zaposlenega, podatek o delovnem mestu, plačilnem in tarifnem razredu, podatek o višini izplačane plače, kopije izplačilnih list.
 • Uporabniki zbirke: RM VUK d.o.o., Vrtnarska pot 2, 2250 Ptuj
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja v prostorih, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare, ter računalniško-dostop do zbirke je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05. 03. 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o socialni varnosti za napotene delavce

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje in obdelava potrdil o socialni varnosti napotenih delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, državljanstvo, naslov, datum rojstva, obdobje napotitve na delo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, podjetja v državah EU
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno v personalnih mapah, ki se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih, ter računalniško. Dostop do zbirke je varovan, saj lahko zbirko odprejo le pooblaščene osebe z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 05. 03. 2007 izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam