Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIZ ACS, SLOVENSKI AVTOMOBILSKI GROZD
Sedež ali naslov: Dimičeva 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1710273000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PREDSTAVNIKOV ČLANIC ACS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetjih/organizacijah/institucijah članic ACS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za informiranje o delovanju GIZ ACS, o trendih v avtomobilski industriji, pošiljanje ponudb, povpraševanja, reklamnega gradiva, vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v elektronski obliki hranijo do spremembe oz. 3 leta, po preteku tega roka se podatki arhivirajo in blokirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, funkcija v podjetju/organizaciji/instituciji, naslov zaposlitve, telefonska številka, mobitel številka (po potrebi), fax številka ter elektronska pošta.
 • Uporabniki zbirke: - Člani ACS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor in koordinator projektov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.3.2007 izdal združenje GIZ ACS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90) in Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 70/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in delavci po podjemnih in avtorskih pogodbah ter člani nadzornega sveta in finančnega odbora.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, podjemne ali avtorske pogodbe, za poročanje davčnemu uradu, za potrebe zunanjega računovodstva, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek zaposlenega, EMŠO, davčna številka, kraj občina in država rojstva, naslov stalnega bivališča, številka transakcijskega računa, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovala doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ime drugega delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, višina plače oz. višina prejemka za opravljeno delo, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, datum zaključka dela, razlog prenehanja delovnega razmer, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Davčni urad Republike Slovenije, - Računovodsko podjetje KONTO d.o.o. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor in koordinator projektov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.3.2007 izdal združenje GIZ ACS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA DRUGIH POSAMEZNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v drugih podjetjih/organizacijah/institucijah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za informiranje o delovanju GIZ ACS, o trendih v avtomobilski industriji, pošiljanje ponudb, povpraševanja, reklamnega gradiva, vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se v elektronski obliki hranijo do spremembe oz. 3 leta, po preteku tega roka se podatki arhivirajo in blokirajo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, funkcija v podjetju/organizaciji/instituciji, naslov zaposlitve, telefonska številka, mobitel številka (po potrebi), fax številka ter elektronska pošta.
 • Uporabniki zbirke: - Člani ACS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imata le direktor in koordinator projektov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.3.2007 izdal združenje GIZ ACS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam