Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROVIP D.O.O.
Sedež ali naslov: RIMSKA CESTA 1
Poštna številka: 3240
Kraj: ŠMARJE PRI JELŠAH
Matična številka: 5327890000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OZ. ZBIRKA PODATKOV O KUPCIH STORITEV IN BLAGA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI IN DOBAVITELJI PROIZVOIN STORITEV;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PREJEM IN POSREDOVANJE UNOV ZA OPRAVLJENE STORITVE IN PROIZVODE;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, DEJAVNOST, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ PREBIVALIŠČA, OBČINA, STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE, TRANSAKCIJSKI RAČUN;
 • Uporabniki zbirke: LORGER VINKO S.P., RAČUNOVODSKE STORITVE, ROGAŠKA CESTA 19, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH, DAVČNA UPRAVA RESLOVENIJE; NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU; OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO IN TUDI V ČASU, KO V PROSTORU NI NOBENEGA ZAPOSLENEGA. DOSTOP DO PODATKOV IMAJO LE POOBLAŠČENE OSEBE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE DNE 1.10.2006 IZDALO PODJETJE AGROVIP D.O.O. ŠMARJE PRI JELŠAH;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA;
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam