Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): STANISLAV LAVRIN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ŠEMNIK 21,1411 IZLAKE
Naziv ali firma: EET ELEKTROINSTALACIJE,ELEKTROMEHANIKA IN TELEFONIJA, STANISLAV LAVRIN S.P.
Sedež ali naslov: ŠEMNIK 21
Poštna številka: 1411
Kraj: IZLAKE
Matična številka: 5994219000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA NAROČNIKOV-KUPCEV.

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE IN OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA O NAROČNIKIH-KUPCIH SE NANAŠA NA FIZIČNE OSEBE,ZA KATERE JE LAVRIN STANISLAV S.P.OPRAVIL STORITVE IZ SVOJE REGISTRIRANE DEJAVNOSTI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE ZBIRAJO Z NAMENOM IZPOLNJEVANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI,IZSTAVLJANJE RAČUNA STRANKAM IN EVIDENTIRANJE PROMETA PO POSLOVNIH PARTNERJIH,ZA IZVAJANJE DAVČNE ZAKONODAJE.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let ,kar se v vakem primeru izteče s koncem koledarskega leta,ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.(Uradni list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,DAVČNA ŠTEVILKA,NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA,NAZIV DELODAJALCA KUPCA,ŠTEVILKA POSLOVNEGA RAČUNA,DATUM RAČUNA,VALUTA,ZNESEK,ZNESEK ZAPADLIH OBVEZNOSTI.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK KOT UPRAVLJAVEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IN NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI,KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU,OSEBNI PRIVOLITVI POAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.RAČUNOVODSKO PODJETJE V SKLADU S POGODBO O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE NAHAJAJO V POSLOVNIH PROSTORIH,KI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI.NEPOOBLAŠČENI NIMAJO DOSTOPA DO PROSTOROV.RAČUNALNIKI V KATERIH SE NAHAJAJO PODATKI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA UGASNJENI.DOSTOP DO PODATKOV V RAČUNALNIŠKI BAZI PODATKOV JE MOŽEN SAMO S POMOČJO GESLA.RAČUNOVODSKO PODJETJE HRANI PODATKE ZA TEKOČE LETO V ZAKLENJENIH OMARAH PISARNE,ZA PRETEKLO LETO SO PODATKI SHRANJENI V ZAKLENJENEM ARHIVU,ZA PREDPRETEKLA LETA PODATKE HRANI UPRAVLJAVEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV V ZAKLENJENIH OMARAH.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ TRETJEGA ODSTAVKA PETEGA ČLENA ZAKONA O VARTSVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam