Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marica Barbul-Kohek
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ptujska cesta 110 2204 Miklavž
Naziv ali firma: DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE, MARICA BARBUL-KOHEK, DR. MED.
Sedež ali naslov: Ptujska cesta 110
Poštna številka: 2204
Kraj: Miklavž na Dravskem polju
Matična številka: 1947818000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Medicinska dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe izbranega osebnega zdravnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Diagnostika, zdravljenje, preventiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po smrti osebe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov stalnega bivališča, datumi obiskov v ambulanti, anamneza, status, diagnoze, terapija, event. cepljenja, nezmožnost za delo, mnenja zdravniških komisij.
 • Uporabniki zbirke: Imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zaklenjene kovinske kartotečne omare; prostor je izven delovnega časa zakljenjen. Računalniški aplikativni programi so dostopni samo preko zavarovane profesionalne kartice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam