Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Aleksić Nataša s.p.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta prvih borcev 20
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON NATAŠA, ALEKSIĆ NATAŠA S.P.
Sedež ali naslov: Cesta prvih borcev 20
Poštna številka: 8250
Kraj: Brežice
Matična številka: 5311600000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.in 7.člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ZEPDSV Ur.l. (40 / 2006), Zakon o varstvu osebnih podatkov- ZVOP-1 ( Ur.l. 86/2004 )
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlena delavka
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je za izvajanje obračuna plač in druhih osebnih prejemkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa,dokler je potrebno za namen zbiranja podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve posameznika iz 30.in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo,poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, številka osebnega računa
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS urad RS, AJPES, Center za socialno delo, Računovodski servis,Banka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, ki se vodi ročno, se nahaja v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari do katere nima nihče dostop razen delodajalke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 28.09.2006 izdala Nataša Aleksić s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o najemnikih poslovnih prostorov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 (Ur.l.86/2004)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki poslovnih prostorov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je za izdajanje računov za najem poslovnega prostora in najemne pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je potrebno za namen zbiranja podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve posameznika iz 30. in 32 člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: DURS urad RS, Banka, Računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaj zbirka osebnih podtakov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, ki se vodi ročno, se nahaja v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari do katere nima nihče dostop razen najemodajke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podtakov, ki ga je dne 28.09.2006 izdala Nataša Aleksić s.p..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkv.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam