Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AG PROJEKT, PODJETJE ZA RAZVOJ IN TRŽENJE PROGRAMOV D.O.O.
Sedež ali naslov: PLEMLJEVA ULICA 2
Poštna številka: 1210
Kraj: LJUBLJANA-ŠENTVID
Matična številka: 1789546000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ŠTUDENTOV / DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri AG TRADE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, e-naslov, davčna številka, telefonska številka oz. številka GSM
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni podjetja in podjetje za lastne potrebe; vsi zaposleni v računovodstvu; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v posebni zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v posebni zaklenjeni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblastil. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in varovani z varnostnim sistemom (alarmom).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemkih fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene pri AG TRADE d.o.o. in jim podjetje odobri kakršnokoli vrste izplačilo v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb , podjemnih pogodb, najemnih pogodb in izplačila, za statistična raziskovanja ( identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene , Zakon o dohodnini (Uradni list RS , št. 59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, št. osebnega računa pri bankah za nakazila prejemnikov, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, davek, telefonska in GSM številka, naslov e-pošte.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni podjetja in računovodstva, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v posebni zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v posebni zaklenjeni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo je le-ta pooblastil. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z varnostnim sistemom (alarmom).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Koristniki naših storitev, ponudniki drugih storitev , s katerimi zaposleni podjetja komunicirajo preko fizičnih oseb, kandidati za zaposlitev in druge fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe; naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka; davčna oz. identifikacijska št. za DDV; telefon; mobilni telefon; elektronski naslov; rojstni datum; delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni podjetja in zaposleni podjetja COMTRON, napredna računalniška tehnologija, d.o.o., dobavitelji računalniškega programa za vodenje blagovnega knjigovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Dokumentacija (Pogodbe o zaposlitvi, druge pogodbe, delovne knjižice in druge pomembne dokumente) se hrani v posebni zaklenjeni omari. Dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo v omarah imajo vsi zaposleni, do podatkov, ki se hranijo v posebni zaklenjeni omari ima le direktor družbe, oziroma oseba, ki jo le-ta pooblastil. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in varovani z varnostnim sistemom (alarmom).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam