Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Svetozarevska 10
Naziv ali firma: Detektiv Biro Jelenko in drugi, d.n.o.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2107864
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o odpravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki naročnika (ime, priimek, naslov, telefon, elektronska pošta, firma in sedež firme), zaporedna številka pogodbe in datum sklenitve, oznaka ali gre za enkratno ali generalno pogodbo.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi Podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme itd…)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, za katere obstoja utemeljen razlog, da so storile kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev in je na podlagi sklenjenih pogodb naročnih izdal eno ali več pooblastil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe: ime, priimek, vzdevek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, telefonska številka, stalno bivališče, začasno bivališče, zaposlitev, poklic
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se posredujejo naročnikom detektivskih storitev in državnim organom, ki so pristojni za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi Podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme itd…)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zbrancih inforamcij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, ki so pogrešane ali skrite, na dolžnike, avtorje anonimnih pisem, na povzročitelje materialnih in nematerialnih škod, na predmete ki so ukradeni ali izgubljeni, na delavce glede izvajanja konkurenčne klavzule, na storilce kaznivih dejanj,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje detektivskih storitev za naročnike, s katerimi so sklenjene bodisi enkratne ali generalne pogodbe o izvajanju detektivskih storitev in je na podlagi generalnih pogodb naročnih izdal eno ali več pooblastil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe: ime, priimek, vzdevek, rojstni podatki, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, telefonska številka, stalno bivališče, začasno bivališče, zaposlitev, poklic Premoženjsko stanje osebe: nepremično premoženje, premično premoženje, prevozna sredstva in podatkih o prevoznih sredstvih,Podatki o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se posredujejo naročnikom detektivskih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za zavarovanje osebnih podatkov se uporabljajo določila Pravilnika o ravnanju z osebnimi Podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti, zlasti določila četrtega člena (varovanje podatkov v blagajni, tehnično varovanje prostora, varovanje programske opreme itd…)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam