Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marija šedivy
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Čistilni servis MŠ
Naziv ali firma: ČISTILNI SERVIS MŠ, MARIJA ŠEDIVY S.P.
Sedež ali naslov: Cesta na Kumen 9
Poštna številka: 2344
Kraj: Lovrenc na Pohorju
Matična številka: 1866770000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o študentih za občasna dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo občasna dela v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje občasnih del študentov
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, št. osebnega dokumenta, davčna številka, začasno prebivališče, št.osebnega računa, kraj dela, izobraževalna ustanova študenta, status študenta, vrsta dela, datum začetka in prenehanja opravljanja dela,št.opravljenih ur, vrednost opravljenega dela
 • Uporabniki zbirke: šdudentski servisi, pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven del.časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih evidenc, se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: V namene poslovanja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in sedež podjetja- kupca, matična in davčna št. podjetja- kupca, št. TRR kupca ter sklicna številka podjetja-kupca, št. faxa, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke podatkov, se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic o obveznostih in plači zaposlenega, izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime , emša, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic in izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, krediti zaposlenih, invalid, datum sklenitve ali prenehanje delovnega razmerja, prejšne zaposlitve zaposlenih, delovna doba
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno varstvo, ZPIZ, banke ter druge istitucije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov, se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam