Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIRONA D.O.O.
Sedež ali naslov: Preglov trg 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2211572000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. zdravstvena dokumentacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti v obravnavi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za postopke odločanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, status, zaposlitev, zdravstveno stanje, zavarovanje.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavarovalnice (Adriatic, Vzajemna, Triglav), lečeči zdravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Ambulantni prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven ambulantnega časa zaklepajo, pisna dokumentacija se hrani v zaklenjeni kovinski omari, računalniški podatki so zavarovani z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z drugimi zbirkami podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam