Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERANEP D.O.O.
Sedež ali naslov: Zagrebška 40 a
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2185610000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih ter dijakih in študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v po
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zapo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); kraj dela, delovno mesto, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem, podatki za pokojninsko zavarovanje. O dijakih in študentih:Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, vrsta del, urna postavka,  izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, študentski servisi, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno ali računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v mapah, ki se hranijo v omarah. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki se nanjo navezuje, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Podrobnejša navodila in ukrepi zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kupcih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nepremičnin, potencialni kupci nepremičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic iz sklenjenih pogodbenih razmerjih, statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalni naslov, začasni naslov, EMŠO, davčna št., št. transakcijskega računa, št. telefona, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju TERANEP d.o.o., Zagrebška c. 40 a, Maribor, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno ali računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v mapah, ki se hranijo v omarah. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki se nanjo navezuje, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Podrobnejša navodila in ukrepi zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o prodajalcih nepremičnin

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so zainterisirane za prodajo svoje napremičnine s sodelovanjem in posredovanjem nepremičninske agencije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij in uveljavljanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij, statistična raziskovanja in drugi uradni nameni.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalni naslov, začasni naslov, kraj, EMŠO, davčna št., št. telefona, naslov elektronske pošte, št. transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju TERANEP d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno ali računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v mapah, ki se hranijo v omarah. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, ki se nanjo navezuje, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Podrobnejša navodila in ukrepi zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam