Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DCC MARKETING STORITVE D.O.O.
Sedež ali naslov: VRBANSKA CESTA 005
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 2188163000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju dcc marketing storitve d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uradne namene,uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov prebivališča,emšo, davčna številka, zaposlitev, izobrazba, številka osebnega računa, zdravniški pregled, varstvo pri delu, napredovanje, bruto izplačan znesek,
 • Uporabniki zbirke: zzzs, zpiz,zrsz,ajpes,durs,banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerih se nahajajo zbirke osnovnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov katerega podpisnik je mag. Igor Kenda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih knjig ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju DCC marketing storitve d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in potrebe podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI-ime in priimek, emšo,davčna številka,delovno mesto, zavarovalna doba,osnovna plača, bančni račun PODATKI O DELOVNEM ČASU- število ur, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca,nadure PODATKI O PLAČAH- izplačane bruto/neto plače, nadomestilo plače v breme delodajalca, povračila v zvezi z delom
 • Uporabniki zbirke: banke, sodišča,pooblaščeni delavci podjetja DCC marketing d.o.o., drugi uporabniki v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katerega podpisnik je direktor mag. Igor Kenda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zdravstvenih pregledih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DCC marketing d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI:  priimek in ime,  rojstni podatki,  enotna matična številka občana,  spol  naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,  poklic,  šolska izobrazba. PODATKI O DRUŽBI  naziv firme in sedež,  registrska številka,  dejavnost. PODATKI O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH  datum opravljenega predhodnega zdravstvenega pregleda,  datum opravljenega obdobnega zdravstvenega pregleda,  datum predvidenega naslednjega usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda,  zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke:  ZZZS,  ZPIZ,  osebni zdravnik,  pooblaščeni delavci podjetja DCC marketing d.o.o.,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katerega podpisnik je direktor mag. Igor Kenda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o osebah, ki so opravile usposabljanje za varno delo in požarno varnost.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DCC marketing d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  naslov stalnega oz. začasnega prebivališča
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci podjetja DCC marketing d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katerega podpisnik je direktor mag. Igor Kenda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o osebah, ki opravljajo delo preko študentskega servisa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DCC marketing d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek,  rojstni datum,  davčna številka,  smer šolanja,  naslov,  delo, ki ga bo študent opravljal,  število opravljenih ur,  plačilo za opravljeno delo.
 • Uporabniki zbirke:  študentski servis  pooblaščeni delavci podjetja DCC marketing d.o.o.  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katerega podpisnik je direktor mag. Igor Kenda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o odtegljajih pri delavčevi plači

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju DCC marketing d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje odtegljajev kreditov, alimentov, davčne prisilne izterjave, sodnih sklepov, članarin, prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kolektivnega nezgodnega zavarovanja, drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  priimek in ime,  šifra delavca,  upnik,  znesek dolga,  plačani obroki.
 • Uporabniki zbirke:  upravičenci po sodnih sklepih,  banke,  DURS,  sodišče,  razne organizacije (sindikati, zavodi, drugo).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo , zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Natančni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so zavarovani tako, kot določa interni Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov, katerega podpisnik je direktor mag. Igor Kenda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam