Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Andreja Bercieri
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Miklošičeva 16, Ljubljana
Naziv ali firma: ODVETNICA ANDREJA BERCIERI
Sedež ali naslov: Miklošičeva 16, Ljubljana
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1736493000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka -mobilni , stacionarni, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu . ki se nanaša na posemezno stranko. Dokler je spis v odvetniški pisarni, v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim osebam vstop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odst. 10. člena Zakona o varstvu os. podatkov, 10. člen Zakona o odvetništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oz. nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna , številka TRR, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo premičnin, lastništvo deleža v družbi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim osebam dostop v pisarno ni mogoč, razen po predhodnem naročilu. V elektronski obliki se hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odst. 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam