Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Krsto Tripič
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRIGLAVSKA CESTA 13
Naziv ali firma: PENZION TRIPIČ,TRIPIČ KRSTO S.P.
Sedež ali naslov: TRIGLAVSKA CESTA 13
Poštna številka: 4264
Kraj: Bohinjska Bistrica
Matična številka: 5255283000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV- UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na kupce – naročnike naših storitev, ki so fizične osebe. uporabljajo za obračun storitev in obveščanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za obračun storitev in obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - Davčna ali identifikacijska številka
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik, - vodja marketinga, - pooblaščena oseba v Pensionu Tripič,Trripič Krsto,s.p. - Pooblaščene osebe v Računovodsko-finančne storitve, Darja Kavalar s.p., - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija namedij (zgoščenko, disketo ali ključ)i, ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega kupca –fizično osebo se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco hranijo v zaklenjeni omari. Dostop do teh imajo samostojni podjetnik, vodja marketinga in pooblaščena oseba. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima PENSION TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejoKrsto
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Krsto TRIPIČ samostojni podjetnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KNJIGE GOSTOV:

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, ki prenočujejo v Pensionu TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO,s.p., in jih je na podlagi Zakona o prijavi prebivališča potrebno prijaviti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za posredovanje podatkov Policiji na podlagi Zakona o prijavi prebivališča.(Uradni list RS, št.59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - Državljanstvo, - Datum prijave, odjave oziroma spremembe - Novo stalno prebivališče ( naslov prijavitelja), - ,
 • Uporabniki zbirke: - Samostojni podjetnik, - Vodja marketinga, - Pooblaščena oseba v Pensionu Tripič, Tripič Krsto,s.p., - Policija, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Za vsako osebo, ki se prijavi za bivanje se podatki posredujejo po zaščiteni komunikaciji na OKC prisotjne policijske uprave.Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnin sistemom. Za zavarovanje osebnih podatkov ima PENSION TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Krsto TRIPIČ, samostojni podjetnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): po pogodbi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki se občasno zaposlujejo preko študenskega servisa v PENSIONU TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, - vodja marketinga, - pooblaščena oseba v Pensionu Tripič, Tripič Krsto,s.p. - Pooblaščene osebe v Računovodsko-finančne storitve, Darja Kavalar s.p., - Študenski servis, - Na podlagi izrecen zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se vodi v aplikaciji na računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po vsakem novem vnosu podatkov v računalnik se opravi varnostna kopija namedij (zgoščenko, disketo ali ključ)i, ki se hrani v zaklenjeni pisalni mizi. Po uporabi se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Za vsakega zaposlenega študenta, ki se podatki zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco se en izvod podatkov hrani v zaklenjeni omari. Dostop do teh imajo samostojni podjetnik, vodja marketinga in pooblaščena oseba. Za zavarovanje osebnih podatkov ima PENSION TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Krsto TRIPIČ, samostojni podjetnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na osebe, ki se zadržujejo na recepciji, parkirišču, vhodu v sobe, dostavnem vhodu in dostvanem vhodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in sicer za zagotavljanje varnosti in premoženja v Pensionu Tripič, Tripič Krsto,s.p.
 • Rok hrambe (neobvezno): tri mesece
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Številka kamere in mesto namestitve le te, - datum in ura posnetka gibanja oseb na recepciji, parkirišču, vhodu v sobe, dostavnem vhodu in dostvanem vhodu.
 • Uporabniki zbirke: - samostojni podjetnik, - vodja marketinga, - pooblaščene osebe v Pensionu Tripič, Tripič Krsto,s.p. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu in osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca posnetkov se vodi v aplikaciji na posebnem računalniku. Dostop do računalniških aplikacij je zaščiten z geslom. Po uporabi pregledu se računalnik izključi in se s tem onemogoči nepooblaščen dostop do aplikacij. Ekran za spremljanje video slike se nahaja v pisarni in je povezan na računalnik,na katerem se izvaja snemanje. Posnetki se avtomatično snemajo na posebnem računalniku namenjenem samo za ta namen. Posnetki se shranjujejo na trdem disku. Kapaciteta trdega diska omogoča shranjevanje posnetkov za približno mesec do dva meseca odvisno od števila posnetih dogodkov. Ko je disk poln se prične avtomatsko presnemavanje diska. Na mestih (na vhodih, parkirišču) so opozorilni napisi, da je objekt video nadzorovan. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom.. Za zavarovanje osebnih podatkov ima PENSION TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Krsto TRIPIČ, samostojni podjetnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene v PENSIONU TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek fizične osebe, - naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, - telefon, - mobilni telefon, - elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v PENSIONU TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vse zaposlene se en izvod podatkov, ki se zbirajo v skladu s to evidenco hranijo v poslovnem prostoru. Dostop do teh imajo samostojni podjetnik, vodja marketinga in pooblaščene osebe, ob izkazu upravičene uporabe pa tudi ostali zaposleni. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani z alarmnim sistemom.. Za zavarovanje osebnih podatkov ima PENSION TRIPIČ, TRIPIČ KRSTO, s.p. izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Krsto TRIPIČ, samostojni podjetnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam