Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ZASEBNA PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU, PETRA LENART, DIPL. M. S.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Zasebna patronaža in nega na domu; Poljska cesta 1, 3210 Slov. Konjice
Naziv ali firma: ZASEBNA PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU, PETRA LENART, DIPL. M. S.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev - bolnikov patronažne zdravstvene nege ( patronažni kartoni )

 • Pravna podlaga (neobvezno): NEOBVEZNO
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev patronažne zdravstvene nege ( bolniki - varovasnci ) na območju občine Slov. Konjice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje patronažnega varstva,kontinuiteta zdravstvene nege, skrb za zdravje varovancev, uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do patronažnega zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Imena in priimki varovancev in družinskih članov, naslovi, datumi rojstev, poklici, izobrazbe, statusi, zdravstveno stanje, socialno stanje, negovalne diagnoze in intervencije, kartoni za specifične skupine ( dojenčki, nosečnice, otročnice,starostniki, kronični bolniki ).
 • Uporabniki zbirke: Zasebna patronaža in nega na domu - Petra Lenart, ZZZS, Ministrstvo za zdravje, IVZ, Zbornica zdravstvene nege
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognjevarna in zaklenjena kartotečna omara, ter z gesli zaščiten računalniški program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s podatki ZZZS-ja v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: -
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam