Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JADRALNI KLUB VETER
Sedež ali naslov: Ulica II. prekomorske brigade 36/e
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1704249000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Osebni podatki članov kluba ter udeležencev, dobaviteljev, sponzorjev, donatorjev in

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani kluba ter udeleženci, dobavitelji, sponzorji, donatorji in drugi poslovni partnerji regat in prireditev v organizaciji ali soorganizaciji Jadralnega kluba Veter
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidenc članov, podpornih članov, simpatizerjev, sponzorjev, donatorjev, udeležencev, tekmovalcev, dobaviteljev in sodelavcev Jadralnega kluba Veter * pridobivanje potrebnih tekmovalnih licenc
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek udeleženca * ime in priimek predstavnikov pravne osebe * naziv pravne osebe * naslov udeleženca * naslov pravne osebe * funkcija, ki jo opravlja * starost udeleženca * rojstni podatki udeleženca (v kolikor želijo pridobiti verifikacijo tekmovalca pri JZS) * kontaktni podatki udeležencev ali pravne osebe (E-naslov, telefonske številke) * podatki o družinskih članih oziroma spremljevalcih udeležencev, ki jih udeleženci prijavijo * podatki o aktivnostih udeležencev, na kateri želijo sodelovati * podatki o plovilih na katerih sodelujejo * podatki o doseženih rezultatih udeležencev * podatki o plovilu s katerim sodelujejo, vključno z lastništvom plovila * podatki o sponzorju ali pokrovitelju plovila ali tekmovalne ekipe * številko kartice zdravstvenega zavarovanja (v kolikor želijo pridobiti verifikacijo tekmovalca pri JZS)
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo jadralnega kluba Veter: (predsednik, poslovni sekretar in računovodja) po potrebi pa tudi druge osebe po pooblastilu predsednika kluba. * Sekretar Jadralne Zveze Slovenije (JZS) za tisti del, ki ga zahtevajo pravilniki JZS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni na osebnih računalnikih, ozirom serverjih, dostop do podatkov je zaščiten z geslom do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe in sicer predsednik, poslovni sekretar in računovodja kluba, v posebnih primerih, ko gre za izjemno velik obseg prireditve, lahko predsednik kluba pooblasti tudi dodatne osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam