Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KELE & KELE PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.
Sedež ali naslov: LAZE 022
Poštna številka: 1370
Kraj: LOGATEC
Matična številka: 5504279000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK,NASLOV,EMŠO,DŠ,KRAJ ROJSTVA, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNA NALOGA
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZPIZ SLOVENIJE, DURS SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. zBIRKA SE VODI ROČNO IN RAČUNALNIŠKO-ZA POTREBE OBRAČUNA OD. PODATKI SO POD NADZOROM POOBLAŠČENE OSEBE IN NISO DOSTOPNI NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam