Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALLTRA D.O.O.
Sedež ali naslov: Dunajska 156
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5320372000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): delovno razmerje - pisnaa privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je do poteka pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zapis osebnih podatkov se nahaja v zbirki!
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom. Osebni podatki so na razpolago samo pooblaščenki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov, se po končanem delovnem času zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik Tratnik Vasilij, sedež podjetja: Ljubljana, Dunajska 156, stalno stanujoč Sp. Gameljne 19-c, 1211 Ljubljana-Šmartno
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam