Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIGBET D.O.O.
Sedež ali naslov: PARMOVA ULICA 25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1964984000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravljajo študetsko delo pri upravljalcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.
 • Uporabniki zbirke: Podjetje, računovodstvo, Ministrstvo za finance, pogodbeni študenstki servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se hranijo zbirke osebnih podatkov se zaklepajo, listine so shranjene v zaklenjene omare.Dostop do informacijskega sistema in aplikacij so varovane z gesli. Stranke nimajo vpogleda v zbirke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenca.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam