Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BODYBUILDING KLUB CENTER LENART
Sedež ali naslov: ULICA HEROJA LACKA 66
Poštna številka: 2230
Kraj: LENART
Matična številka: 1164503000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ČLANOV KLUBA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ČLANI KLUBA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENCE ČLANOV, POBIRANJE ČLANARINE, OBVEŠČANJE ČLANOV
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, SPOL, ROJSTNI PODATKI, ELEKTRONSKI NASLOV
 • Uporabniki zbirke: UPRAVNA ENOTA, DURS, UO DRUŠTVA, RAČUNOVODSTVO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. VAROVANI SO Z FIZIČNIMI IN TEHNIČNIMI UKREPI. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE VODI RAČUNALNIŠKO, DOSTOP DO PROGRAMA JE ZAVAROVAN Z GESLOM - GESLO IMAJO SAMO POOBLAŠČENE OSEBE. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE SPREJEL UO DRUŠTVA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam