Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALTERPART PROIZVODNO, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE D.O.O.
Sedež ali naslov: BORŠTNIKOVA ULICA 138
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5736293000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca fizičnih oseb - kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, ustna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izstavitve računov, ponudb in predračunov, vodenje garancije izdelkov in storitev, za potrebe posredovanja kreditov;
 • Rok hrambe (neobvezno): ni omejitve
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), ime delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, družinski status, število otrok, osebni dohodek, bančni podatki (naziv banke, številka TRR), številka in vrsta osebnega dokumenta, telefonska številka, številka GSM, naslov elektronske pošte, registrska številka vozila, drugi podatki vozila
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe Alterpart d.o.o., banke
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Alterpart d.o.o. z dne 1.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezuje
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in bivši delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja, razen podatkov, ki se zbirajo za potrebe SPIZ-a in ostanejo v trajni hrambi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna doba, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) družinski status, število otrok, osebni dohodek, bančni podatki (naziv banke, TRR), število dni dopusta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe Alterpart d.o.o., računovodstvo Podrekar Romana s.p., ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Davčni urad in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Alterpart d.o.o. z dne 1.2.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam