Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECHO SON D.O.O.
Sedež ali naslov: Koseška cesta 8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1319647000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Seznam strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke storitev, ki jih opravlja podjetje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izvajanje dejavnosti, pošiljanje obvestil, reklamnega gradiva, ponudb.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju opravljanja dejavnosti oziroma do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., telefonska št., e-mail, TRR. Za pravne osebe: firma, sedež, matična št., davčna št., telefonska št., e-mail, TRR.
 • Uporabniki zbirke: ECHO SON d.o.o., direktor in drugi zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih v varovanih prostorih, kamor je prepovedan vstop nepooblaščenim osebam. Podatki v elektronski obliki se nahajajo na trdem disku – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Interni imenik

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vse stranke, poslovni partnerji, znanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Interna uporaba.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna št., telefonska št., e-mail, TRR. Za pravne osebe: firma, sedež, matična št., davčna št., telefonska št., e-mail, TRR.
 • Uporabniki zbirke: ECHO SON d.o.o., direktor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Podatki v pisni obliki se hranijo v fasciklih v varovanih prostorih, kamor je prepovedan vstop nepooblaščenim osebam. Podatki v elektronski obliki se nahajajo na trdem disku – nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam