Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): TANJA LUKANČIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POD GOZDOM 2A, 1420 TRBOVLJE
Naziv ali firma: T-PROJEKT, TANJA LUKANČIČ S.P.
Sedež ali naslov: POD GOZDOM 2a
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 3007901000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca udeležencev izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev udeležencev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci izobraževanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje baze podatkov udeležencev izobraževanj, obveščanje o izobraževanjih, izdelava in posredovanje potrdil o udeležbi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravo posameznika iz. 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek udeleženca, datum rojstva, poklic in delovno mesto udeleženca, ustanova, kjer je udeleženec zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Tanja Lukančič s.p.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Testi o opravljenem izobraževanju se hranijo v registratorjih v omari pisarne, potrdila se hranijo v računalniških bazah podatkov upravljalca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v podjetju, sprejetem dne 23.2.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.ods. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam