Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Miran Izlakar
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Izlake 3
Naziv ali firma: I NET, MIRAN IZLAKAR S.P.
Sedež ali naslov: Izlake 3
Poštna številka: 1411
Kraj: Izlake
Matična številka: 1112171000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih in dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Plačilni promet, knjigovodstvo, trženje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje samostojne dejavnosti, trženje in plačilni promet.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, telefonska številka – mobilni, stacionarni, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: K-R STORITVE d.o.o. Domžale
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na sedežu računovodskega servisa v fasciklih, ki so hranjeni v zaklenjeni omari za tekoče leto, za pretekla leta pa so hranjeni v poslovnih prostorih s. p. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno knjigovodskega servisa ni mogoč. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na strežniku, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega v računovodskem servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam