Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MATIJA SLAČEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ZAGORCI 83 ,2256 JURŠINCI
Naziv ali firma: ZIDARSTVO, MATIJA SLAČEK S.P.
Sedež ali naslov: ZAGORCI 83
Poštna številka: 2256
Kraj: JURŠINCI
Matična številka: 1418505000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendist
 • Namen obdelave osebnih podatkov: orejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o štipendiranju, statistična raziskovanja, potrdilo za dohodnino
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let po izteku pogodbe o štipendiranju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime,datum in kraj rojstva,stalno prebivališče,občina bivališča,banka ,osebni bančni račun,datum sklenitve pogodbe o štipendiranju,naziv šole,vrste izobraževalnega programa,smer šolanja,letnik šolanja,podatki o opravljenih izpitih,kopijo spričeval,višina štipendije,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci ,zavod za zaposlovanje,drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori ,v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vloga za štipendijo,pogodba )se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času ko v njih ni zaposlenih, računalnik je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. zbirka podatkov o strankah (kupci , dobavitelji)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke,fizične osebe (kupci, dobavitelji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: neposredno trženje storitev ,priprava in izdajanje računov v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): računi se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naslov stranke, davčna št., (dobavitelj normiranec),drugi podatki ( e-naslov, tel.št.)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podaktov,ter računalniška orema , ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.Zbirka osebnih podatkov ,ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podakov, je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvo osebih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam