Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: COMMEX SERVICE GROUP D.O.O.
Sedež ali naslov: KOČEVARJEVA 03
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 1550535000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODJEMNIH POGODB.
 • Rok hrambe (neobvezno): OSEBNI PODATKI SE SHRANJUJEJO TOLIKO ČASA, DOKLER JE TO POTREBNO ZA DOSEGANJE NAMENA ZBIRANJA IN OBDELAVE.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OSEBNIH PODATKOV SO OMEJENE SKLADNO S 36. ČLENOM ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, ROJSTNI DATUM, DAVČNA ŠTEVILKA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DRŽAVLJANSTVO, ŠTEVILKA OSEBNEGA RAČUNA, PODATKI O PROSTOVOLJNEM ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH, PODATKI O ZAVAROVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH, PODATKI O ŠTEVILU OTROK DO 15 LETA STAROSTI, PODATKI O PLAČI IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH, PODATKI O DOSEŽENI STOPNJI IZOBRAZBE, PODATKI O OPRAVLJENIH IZPITIH NA PODLAGI POGODB O IZOBRAŽEVANJU, PODATKI O LETNEM DOPUSTU, PODATKI O ODSOTNOSTI ZARADI BOLEZNI OZ. POŠKODBE ALI NEGE DRUŽINSKEGA ČLANA, PODATKI O RAZPOREDITVI NA DELOVNO DOLŽNOST, PODATKI O OPRAVLJENIH IZPITIH IZ VARSTVA PRI DELU IN ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH, PODATKI O DELOVNIH NEZGODAH IN DRUGI PODATKI, POTREBNI ZA DOSEG NAMENA OBDELAVE.
 • Uporabniki zbirke: - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS - zAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE RS - MINISTRSTVO ZA FINANCE - AJPES
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI TAKO, KOT DOLOČA PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG ZBIRKE PODATKOV O DOBAVITELJIH IN NAROČNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DOBAVITELJI IN NAROČNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno): OSEBNI PODATKI SE HRANIJO TOLIKO ČASA, DOKLER JE TO POTREBNO ZA DOSEGANJE NAMENA ZBIRANJA IN OBDELAVE.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV SO OMEJENE SKLADNO S 36. ČLENOM ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV PODJETJA, IME IN PRIIMEK, NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, TELEFONSKA ŠTEVILKA, TRANSAKCIJSKI RAČUN.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI V PODJETJU, DURS, SODIŠČE IN DRUGI UPORABNIKI, KI SO POOBLAŠČENI V SKLADU Z ZAKONOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI TAKO, KOT DOLOČA PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O ŠTUDENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU, ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ŠTUDENTI, KI OBČASNO OPRAVLJAJO DELA V PODJETJU.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ ŠTUDENTSKEGA DELA.
 • Rok hrambe (neobvezno): OSEBNI PODATKI SE SHRANJUJEJO TOLIKO ČASA, DOKLER JE TO POTREBNO ZA DOSEGANJE NAMENA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OSEBNIH PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV SO OMEJENE SKLADNO S 36. ČLENOM ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DATUM PRIČETKA IN KONCA DEL IN DRUGI PODATKI, KI SO POTREBNI ZA DOSEG NAMENA OBDELAVE.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS, MINISTRSTVO ZA FINANCE RS, INŠPEKTORAT ZA DELO RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO ZAVAROVANI TAKO, KOT TO DOLOČA PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV V PODJETJU.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam