Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INKLA PLUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 156
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1967177000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev;

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavc
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva,zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) itd.).;
 • Uporabniki zbirke: aziv podatka: Pooblaščeni delavci družbe (kadrovska služba, direktor, računovodstvo) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni direktorja in v računovodstvu. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam