Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MIRA NIKL KRAVOS
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA 59, MARIBOR
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE, MIRA NIKL KRAVOS, DR. MED.,SPEC. MDPŠ
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA 59,MARIBOR
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1376055000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca opredeljenih pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): podatki se obdelujejo na podlagi izjav pacientov o izbiri osebnega zdravnika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se uporabljajo za zdravljenje posameznikov, uveljavljanje pravic posameznika do storitev zdravstvenega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo še 10 let po smrti posameznika, razen v primeru, ko posameznik prekine izbiro osebnega zdravnika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje, status invalidnosti
 • Uporabniki zbirke: podatki se lahko posredujejo zdravniku ZZZS, sodnemu izvedencu, ZPIZ, IVZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka podatkov v računalniku je kodirana z geslom, zbirka kartotečnih omar pa je zaklenjena v prostoru, kamor se lahko vstopi šele s tretjim odklepanjem
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): finančni podatki iz kartotek so povezani z ZZZS, osebni pa z ničemer
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam