Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JANEZ LET D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Juša Kozaka 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2111314000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank in naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki naših proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvršitev naročenih del
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve zakonskih in pogodbenih obveznosti in upoabe naših storitev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imer in priimek, naslov, telefonska številka, TRR
 • Uporabniki zbirke: zaposleni v podjetju (komerciala, finance, izvajalec storitve) , po potrebi podizvjalci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih pdoatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju soebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.02 izdal JANEZ LET d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi (redno, izredno, pogodbeno, študenti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje določil pogodbe o delu oz. o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika na katerega se podatki nanašajo, pridobitev licenc in dovoljenj za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve zakonskih in pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, telefonska številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, zdravstvni pregled, št. osebnega dokumenta, število otrok, status, spol, številka TRR, podatko o plači
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za civilno letalstvo, naročnik inaših storitev- če je zahteva v pogodbi, naš računovodski servis - po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerh se hranijo podatki so tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podreobneje določeni v Prvilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2007 izdal JANEZ LET d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni pdoatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca potnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podtatkov, Zakon o letalstvu,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: potniki - koristniki storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih del
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu s pogodbo oz. naročilom in zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, po potrebi telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: službe Ministrstva za promet in zveze, Uprave RS za civilno letalstvo, komerciala in finance v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatko so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2007 izdal JANEZ LET d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujeo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varstvu osebnih podatkov, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): čas sodelovanja z dobaviteljem
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priime (naziv), naslov, telefonska številka ,TRR
 • Uporabniki zbirke: zaposleni - komercialisti, finančna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih pdoatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20.2.2007 izdal JANEZ LET d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatko iz zbirke osebnih pdoatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam