Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SIMONA VERŠČAJ HAFIZOVIĆ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vaška pot 29
Naziv ali firma: MARKUS SIMONA VERŠČAJ HAFIZOVIĆ S.P.
Sedež ali naslov: VAŠKA POT 29
Poštna številka: 1129
Kraj: LJ-ZALOG
Matična številka: 3069478000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK – IMETNIKOV KARTICE UGODNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna osebna privolitev posameznika..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci, ki so imetniki kartice ugodnosti Markus- računalniška poslikava Simona Verščaj Hafizović s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za izdajo in poslovanje s kartico ugodnosti, obveščanje imetnikov, ki so v to izrecno privolili, o novostih poslovanja..
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo, dokler je posameznik, na katerega se nanašajo, imetnik kartice ugodnosti. V 15 dneh od posameznikove zahteve se osebni podatki prenehajo uporabljati oz. se brišejo iz evidence.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naslov številka mobilnega telefona
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo ali razkrivajo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca kupcev – imetnikov kartice ugodnosti Markus- računalniška poslikava Simona Verščaj Hafizović s.p. Trubarjeva 52, Ljubljana 1000 , ki se vodi ročno, se hrani v predalčniku, nedostopno drugim osebam. Računalnik, na katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov v elektronski obliki, je zavarovan z geslom, dostop do podatkov pa ima le pooblaščena oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Markus Simona Verščaj Hafizović s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam