Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JANEZ D.O.O.
Sedež ali naslov: Ulica Juša Kozaka 1
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5345804000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 60 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: vodstvo podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih pdoatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov ki ga den 21.2. 2007 izdal JANEZ d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih pdoatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi (redno, izredno, pogodbeno, študenti)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje določil pogodbe o delu oz. zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika na katerega se podatki nanašajo, pridobivanje izkaznic in dovolillnic potrebnih za delo
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve zakonskih in pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, kraj rojstva, državljansto, poklic, izobrazba, strokovna usposovljenost, zdravstveni pregled, št. osebnega dokumenta, število otrok, status, spol, številka TRR, podatko o plači
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninkso in invalidsko zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve, OVS, Inženirska zbornica Slovenije, Zbornica RS za zasebno varovanje, naročniki naših storitev - če je zahtevano v pogodbi, naš računovodski servis - po pogodbi,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo podtko so tehnično varovani. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih pdotkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 21.2. 2007 izdal JANEZ d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank in naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki naših proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvršitve naročenih del
 • Rok hrambe (neobvezno): do izpolnitve pogodbenih in zakonskih obveznosti in časa delovanja sistema
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju (komercialisti, serivserji...), po potrebi podizvajalci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo podatki so tehnično varovani. Postopki in ukrepi zavarovanja osebnih podatkov pa so pdorobneje določnei v Pravilniku o varovanjau osebnih podatkov , ki ga je dne 21.02.2007 izdalo podjetje JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): čas sodelovanja s stranko
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek (naziv), naslov, telefonska številka, TRR
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni - komercialisti, finančna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih pdoatkov, ki ga je dne 21.2. 2007 izdal JAENZ d.o.o..
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uranimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca videoposnetkov v javni parkirni hiši Dunajski kristali

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, zaposleni, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje, upravljanje s parkirno hišo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni ometiete pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec javnega dela parkirne hiše- janez d.o.o., lastniki parkirnih mest : npr. Mabra d.o.o.,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni vv Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca -baza podatkov lastnikov kartic za parkiranje v javni parkirni hiši Dunajski kristali

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki, najemniki in obiskovalci parkirnih mest v parkirni hiši Dunajski kristali
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje, nemoteno obratovanje parkirne hiše Dunajski kristali
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov podjetja, naslov, reg. št. avtomobila, št. telefona
 • Uporabniki zbirke: Lastniki parkirnih mest, obratovalec javnega dela parkirne hiše Dunajski kristali -Janez d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, vezav v NC. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določene v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov , ki ga je 21.2.2007 izdal Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirkeosebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Šiška

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove stroškovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Šumi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem oz. parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča oz. parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Vilharjeva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje z parkiriščem oz. parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča oz. parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca videoposnetkov v parkirni hiši Metelkova in Kotnikova

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkirišči oz. parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanjem območju.
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirne hiše JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča oz. parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca videoposnetkov na parkirišču in parkirnih hiši Stožice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem oz. parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju.
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča oz. parkirne hiše JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča oz. parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja Janez d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Vila Marija Portorož

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem oz. parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju.
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča oz. parkirne hiše, pravni zastopik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Šiška

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnim mest na parkirišču Šiška
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukkepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Šumi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Šumi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnk JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Vilharjeva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Vilharjeva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje v parkirni hiši Metelkova in Kotnikova

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest v parkirni hiši Metelkova in Kotnikova
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom , v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirne hiše JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču in parkirni hiši Stožice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču in parkirni hiši Stožice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem in parkirno hišo, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem.
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča in parkirne hiše, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Vila Marija Portorož

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Vila Marija Portorož
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računov in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov Janez d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Davčna ulica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Davčna ulica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računa in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z Zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravik posamznika iz 30. in 43. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovale in upravljale parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Davčna ulica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci , zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem , zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. evidenca videoposnetkov na parkirišču Urgenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemniki, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika in 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopniki JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Urgenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Urgenca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računa in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registraciji, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča -JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastnik parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca videoposnetkov na parkirišču Metalka Viator

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, najemnik, lastniki parkirnih mest
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev parvi posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetki
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča - JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigamis
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca-baza podatkov lastnikov in imetnikov kartic za parkiranje na parkirišču Metalka Viator

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o zasebnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, lastniki in najemniki parkirnih mest na parkirišču Metalka Viator
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje oseb in premoženja, obratovanje in upravljanje s parkiriščem, zagotavljanje reda in pravil na varovanem območju, izdajanje računa in izvajanje aktivnosti povezanih s tem
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom, v skladu s pogodbo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, naslov podjetja s podatki o registracij, reg. številka in znamka avtomobila, mobilna ali telefonska številka, elektronski naslov
 • Uporabniki zbirke: obratovalec in upravljalec parkirišča JANEZ d.o.o. in njegove strokovne službe, lastniki parkirišča, pravni zastopnik podjetja JANEZ d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Objekt je tehnično varovan, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določne v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov JANEZ d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam