Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Marjan Jurjevčič, Lekarna Štepanjsko naselje
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Litijska cesta 43
Naziv ali firma: LEKARNA ŠTEPANJSKO NASELJE, MARJAN JURJEVČIČ, MAG. FARM.
Sedež ali naslov: Litijska cesta 43
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1408372000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki za zavarovalnice, evidenca izdanih zdravil
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, spol, naslov, številka zavarovane osebe, številka police PZZ, naziv zdravila oz. MTP, količina, številka zdravnika, ime in priimek zdravnika, zdravstvena ustanova, številka izvajalca, datum predpisa recepta, datum izdaje zdravila, enota ZZZS, zavarovalna podlaga, razlog obravnave, način doplačila
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna, Adriatic-Slovenica, Triglav-zdravstvena zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: recepte hranimo v posebnih omarah, lekarna je varovana z alarmnim sistemom, Akt o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. računalniško obdelani podatki z receptov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki za zavarovalnice, evidenca izdanih zdravil
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka kartice KZZ, datum rojstva, spol, številka police PZZ, šifra zdravila oz. MTP, naziv zdravila oz. MTP, količina, vrednost na enoto, skupna vrednost, vrednost doplačila, davčna stopnja, znesek davka, datum izdaje zdravila oz. MTP, oznaka številke zahtevka za plačilo, v katerem je posamezni račun vključen
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Vzajemna, Adriatic-Slovenica, Triglav-zdravstvena zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: dostop do podatkov ima pooblaščena oseba z geslom, Akt o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v lekarni Štepanjsko naselje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pogodbe o zaposlitvi, personalna mapa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki v skladu s 13.členom zakona in 16.členom zakona
 • Uporabniki zbirke: osebnih podatkov ne posredujemo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke hranimo v ognjevarni kovinski omari, ki jo zaklepamo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z ostalimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Lekarna Štepanjsko naselje, Marjan Jurjevčič, mag.farm., Litijska cesta 43, 1000 Ljubljana, 1408372000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam