Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): LASZLO TENYI
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): PARTIZANSKA 59 2000 MARIBOR
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE, LASZLO TENYI, DR.MED., SPEC.SPL.MED.
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA 59
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1376314000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA OPREDELJENIH PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): PODATKI SE OBDELUJEJO NA PODLAGI OSEBNE IZBIRE ZDRAVNIKA S STRANI ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANCEV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OPREDELJENI PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE UPORABLJAJO ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE OPREDELJENIH PACIENTOV DO ZDRAVLJENJA NA STROŠKE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN ZA SAM POSTOPEK ZDRAVLJENJA BOLANIH.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: iME IN PRIIMEK, NASLOV, EMŠO,KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC,DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, STATUS INVALIDNOSTI,STATUS UPOKOJENCA, PODATKI O ZDRAVSTVENEM STANJU
 • Uporabniki zbirke: PODATKI SE LAHKO POSREDUJEJO ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, ZINŠTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA SLOVENIJE, ZDRAVSTVENIM ZAVAROVALNICAM VZAJEMNA , ADRIATIC IN TRIGLAV. ZAVODU ZA POKOJNINSKI IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, SODIŠČA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE HRANIJO OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO,
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam