Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEDICUS PARTNER D.O.O.
Sedež ali naslov: Trg svobode 4
Poštna številka: 5222
Kraj: 5222 kobarid
Matična številka: 5675057000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV - UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV, KI SO FIZIČNE OSEBE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun storitev in obveščanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe. Naslov, ulic, hišna številka,pošta in poštna številka Davčna in indentifikacijsaka številka
 • Uporabniki zbirke: Vsi zaposleni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki,se nahaja v prostorih,kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim osebam dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam