Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Helena Devetak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Ilirska ulica 6, 1000 Ljubljana
Naziv ali firma: ODVETNICA HELENA DEVETAK
Sedež ali naslov: Ulica XXX.divizije 23
Poštna številka: 5000
Kraj: Nova Gorica
Matična številka: 1892738000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika (pooblastilo).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so vstopile v pooblastilno razmerje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnitev pooblastilnega razmerja, zastopanje interesov strank, zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca trajanja pooblastilnega razmerja, oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno oz. začasno prebivališče, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, telefonska številka, številka TRR-ja, podatki o zakonskem statusu, podatki o otrocih, lastništvo nepremičnin, premičnin, zaposlitev, podatki na osebnih dokumentih, pravna zadeva.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu za posamezno stranko. V času obdelave se spis hrani v zaklenjenih omarah znotraj odvetniške pisarne, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Po končani obdelavi, se spisi hranijo v arhivu, v zaklenjenih omarah. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. in 10. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov ter 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v odnosu do pooblastitelja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca trajanja pooblastilnega razmerja, oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev (30. in 32. člen ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka TRR-ja, zaposlitev, kraj rojstva, lastništvo nepremičnin, premičnin, vrednostnih papirjev.
 • Uporabniki zbirke: Odvetnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki je v zakljenjenih omarah v odvetniški pisarni. Po končani obdelavi se spis hrani v arhivu v zaklenjeni omari. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu. Dostop do tega sistema je mogoč le preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam