Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETEK TRANSPORT DRUŽBA ZA TRANSPORT, PROIZVODNJO IN TRGOVINO, D.O.O., GORNJE LEPOVČE 99, RIBNICA
Sedež ali naslov: GORNJE LEPOVČE 099
Poštna številka: 1310
Kraj: RIBNICA
Matična številka: 5577551000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo ,obdelujejo ,shranjujejo in posredujejo za potrebe Petek Transport d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka a)Podatki o delavcu:osebno ime,-datum rojstva,-Emšo,-kraj rojstva,-država rojstva,-,če je kraj rojstva v tujini,-davčna številka,-državljanstvo,-naslov stalnega prebivališča,(ulica ,hišna številka,kraj ,poštna številka,šifra občine ,šifra države),-naslov začasnega bivališča( ulica ,hišna številka,kraj ,poštna številka,šifra občine ,šifra države),-izobrazba, b)podatki o delavnem dovoljenju delavca(tujec),-vrsta delavnega dovoljenja,datum izdaje delovnega dovoljenja,datum izteka delovnega dovoljenja,-št. delovnega dovolljenja,-številka delovnega dovoljenja,-organ izdaje delovnega dovoljenja,c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi,-datum sklenitve delovne pogodbe ,-datum nastopa dela,-vrsta sklenjene pogodbe,-razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,-poklic ,ki ga opravlja delovec,-naziv delovnega mesta oz.podatki o vrsti dela za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,-število ur tedenskega rednega delavnega časa,-razporeditev delavnega časa,-kraj kjer delavec opravlja delo,-č)podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:datum prenehanja zaposlitve,način prenehanja zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: PETEK TRANSPORT D.O.O.,Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,Zavod za zdravstveno zavarovanje ,Zavarovalnica Triglav D.D. ,Davčni urad RS,Zavod za zaposlovanje RS,Sodišča,Pogodbeni obdelovalec s področja varnosti in zdravja pri deluter drugi uporabniki z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba v mapi v zaklenjeni omari.Prostori se izven delovnega časa zakepajo in varujejo z alarmnim sistemom.Dostop v bazo podatkov pa ima le pooblaščena oseba z šifrirano kodo .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam