Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): VERA LAKNER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): POT JOSIPA BRINARJA 11
Naziv ali firma: LAKNER - PREVOZI POTNIKOV IN STVARI VERA LAKNER S.P.
Sedež ali naslov: POT JOSIPA BRINARJA 11
Poštna številka: 1430
Kraj: HRASTNIK
Matična številka: 1779460000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): PRIVOLITEV POSAMEZNIKA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE - KUPCI STORITEV PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: DOSTAVA BLAGA NAROČNIKU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, KRAJ, POŠTNA ŠTEVILKA
 • Uporabniki zbirke: PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENA Z ZAKONOM, PISNO ZAHTEVO ALI PRIVOLITVIJO POSAMEZNIKA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI O KUPCIH SE HRANIJO NA RAČUNALNIŠKEM NOSILCU PODATKOV; DOSTOP JE VAROVAN Z GESLOM; IZDELUJE SE VARNOSTNA KOPIJA, KI SE HRANI V ZAKLENJENI OMARI NA SEDEŽU PODJETJA; PODATKI O KUPCIH SO TUDI V POSLOVNI DOKUMENTACIJI, KI SE HRANI V ZAKLENJENI OMARI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NIMAMO POVEZANIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam