Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): KAREL KOZOLE S.P.
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRG SVOBODE 40 SEVNICA
Naziv ali firma: PEKARNA KRUHEK KAREL KOZOLE S.P.
Sedež ali naslov: TRG SVOBODE 40 SEVNICA
Poštna številka: 8290
Kraj: SEVNICA
Matična številka: 5346547000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH Z DELA, ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH, ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ZAKON O DOHODNINI
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V PODJETJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VODENJE EVIDENC NA PODROČJU DELA, SOCIALNE VARNOSTI, POKOJNINSKO INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, DOHODNINE IDR ZAKONOV, KI ZAHTEVAJO PODATKE ZAPOSLENIH.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, NASLOV BIVALIŠČA, ROJSTNI DATUM, KRAJ ROJSTVA, OBČINA, KRAJENA SKUPNOST, DRŽAVA, DRŽAVLJANSTVO, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠT. ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, IZOBRAZBA, INVALIDNOST IN STATUS UPOKOJITVE, KATEGORIJA INVALIDNOSTI, TELEFONSKA ŠTEVILKA, DOPOLNINO DELO, TRANSAKCIJSKI RAČUN
 • Uporabniki zbirke: PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI SO ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV POOBLAŠČENE Z ZAKONOM, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI ALI ZAHTEVI POSAMEZNIKA ALI POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE VARUJEJO PO PRAVILNIKU O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV; PERSONALNE MAPE SE HRANIJO V OGNJEVARNEM IN ZAKLENJENEM SEFU; PODATKI O PLAČAH SO V RAČUNOVODSKI DOKUMENTACIJI, KI JE V ZAKLENJENI OMARI. DOSTOP DO PODATKOV NA RAČUNALNIKU SE VARUJE Z GESLOM, IZDELUJEJO SE VARNOSTNE KOPIJE NOSILCEV PODATKOV IN PREVERJA PRISOTNOST VIRUSOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZNIH ZBIRK PODATKOV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam