Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGENCIJA IKARUS D.O.O.
Sedež ali naslov: Savska cesta 3 a
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2028450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog evidence o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06), 13 člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva,zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic (Ur. list RS št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaposleni delavci
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni delavci družbe (kadrovska služba, direktor, računovodstvo) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Zavod RS za zaposlovanje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma drugi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni direktorja in v računovodstvu. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam