Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD JELŠA JESENICE
Sedež ali naslov: Cesta železarjev 8
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 1732480000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, el.pošta zaposlenega, vsebina pogodbe o zapsolitvi, višina plače, transakcijski račun delavca
 • Uporabniki zbirke: Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Sodišča, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Centri za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke Evidenca zaposlenih delavcev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o delavcih, ki delajo preko podjemne pogodbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje podjemne pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur/teden), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalid, datum sklenitve podjemne pogodbe, datum prenehanja podjemne pogodbe, razlogi prenehanja podjemne pogodbe, dejavnost delodajalca, el. pošta zaposlenega, vsebina podjemne pogodbe, višina plače, številka transakcijskega računa delavca
 • Uporabniki zbirke: Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Centri za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v kaetrih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačevanje nagrad za opravljeno delo preko študentskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, dejavnost delodajalca, el. pošta študenta, višina nagrade, transakcijski račun študenta
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zaposlitvena rehabilitacija

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe - invalidi, ki so pridobili pravico do zaposlitvene rehabilitacije, dolgotrajno brezposelne osebe brez statusa invalida, za katere se predvideva, da naj bi ga pridobile
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, status invalidne osebe Podatki iz tehnično - tehnološke, delovno terapevtske, psihološke in zdravstvene dokumentacije
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Dejavnost posredovanja zaposlitve, dela ter posredovanje in zagotavljanje delovne sile

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe, napotene s strani Zavoda RS za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti posredovanja zaposlitve, dela ter posredovanja in zagotavljanja delovne sile
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, zavarovalna doba, status invalidne osebe
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Prostovoljci

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prostovoljni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o prostovoljnem delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, vsebina pogodbe o prostovoljnem delu, datum sklenitve pogodbe o prostovoljnem delu, datum prenehanja pogodbe o prostovoljnem delu, številka transakcijskega računa prostovoljca
 • Uporabniki zbirke: Centri za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz te zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam