Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZPO CELJE
Sedež ali naslov: Dečkova cesta 1
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 1254405000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Videonadzorni posnetki

 • Pravna podlaga (neobvezno): - akt družbe o uvedbi videonadzora v skladu z ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - uporabniki parkirnih mest v Parkirna hiša Glazija, Ljubljanska cesta 20, Celje - zaposleni v Parkirna hiša Glazija, Ljubljanska cesta 20, Celje pri operativnem izvajalcu GJS, Kostra d.o.o., Aškerčeva 15, 3000 Celje;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varnost ljudi in premoženja; - zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno): - do enega leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - video posnetek, ki prikazuje gibanje osebe v prostoru in njeno zunanjo podobo, ter vozilo uporabnika; datum in čas
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci in pogodbeni izvajalci upravljavca osebnih podatkov, - organi, ki jim to omogoča zakonska podlaga, npr.: policija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora; dostop je dovoljen le pooblaščenim, nosilci osebnih podatkov (digitalni snemalnik ) so zaklenjeni v omarah, dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je dovoljen le pooblaščenim preko sistema dostopnih gesel
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam