Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MDD MERHAMET, MUSLIMANSKO DOBRODELNO DRUŠTVO
Sedež ali naslov: Grablovičeva 14
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5863511000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca posameznikov, ki jim nudimo pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki jim društvo nudi humanitarno pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nudenje humanitarne pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, dom in družino
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori so vedno zaklenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam