Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DAMI-ZAVAROVANJE MIKLAVEC K.D.
Sedež ali naslov: Litijska cesta 115
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1689592000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o osebah iz zavarovalnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci,zavarovanci,plačniki,upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,identifikacijska številka/registrska matična številka,spol,datum in kraj rojstva, začasni ali stalni naslov,občina,država,sektor,žiro račun,dejavnost,poklic,vozniški staž - zavarovalca,zavarovanca in plačnika; številka ponudbe/police/pogodbe; začetek in potek zavarovanja,obnovitev zavarovanja,zavarovalna vrsta in vsota, premijski razred; stopnja,predmet in opis predmeta zavarovanja; zavarovalna premija, število obrokov,zapadlost premije in drugi podatki, ki vplivajo na določanje rizičnosti; plačilna sposobnost; vzrok in vrsta škode,kraj,čas,nastanek in potek škodnega dogodka; podatki o poškodovanem predmetu,podatki o oškodovancu in ostalih udeležencih v škodnem dogodku
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni in pogodbeni pooblaščenci za sklepanje zavarovanj ( zastopniki,posredniki )
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjava o varovanju osebnih podatkov ( podpiše jo vsak zaposleni in pogodbeno vezan ), dostop v poslovne prostore je omejen in nadzorovan, varnostne kopije podatkovne baze se redno izvajajo ( kopije se hranijo za 4 tedne nazaj ), varnostne kopije se dostopne samo pooblaščenim osebam, ki izvajajo varnostne kopije, izvajajo se varnostne kopije aplikacij, dostop do podatkovne baze je omejen z dostopnimi-prijavnimi gesli, ki se redno zamenjujejo ( najkasneje vsakih 3 mesece ), vpeljan je sistem pravic po katermu se uporabniki delijo na tiste, ki imajo samo pravico vpogleda in tiste,ki lahko spreminjajo podatke ( določene ali vse ), prenos podatkov po komunikacijskem omrežju med poslovnim partnerjem je varen in šifriran,revizijske sledi se vodijo ( datum in uporabnik vnosa in/ali spremembe ). Razvojna aplikacija in testna podatkovna baza je ločena od produkcijske aplikacije in redne podatkovne baze, dostop do podatkovne baze je praviloma možen preko računalniške aplikacije, dostop do programske opreme je možen le s prijavo v omrežje preko delovne postaje in je omejen s dostopnimi gesli, katere je potrebno redno menjati ( na 4 mesece ). Redna antivirusna zaščita na sistemski programski opremi, uporaba programske opreme z licenco. Z dobavitelji za poslovanje sistemskih in aplikacijskih programov je dogovorjeno pogodbeno vzdrževanje. Dostopna uporabniška imena z gesli se dodelijo novo zaposlenemu na osnovi pisne zahteve, ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto se pravice spremenijo. Odgovornosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov so določene v Pravilniku o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov, ki je shranjen v arhivu, ki je zaklenjen in dostpen samo pooblaščenim osebam. Vodi se zgodovina sprememb ( oseba in čas spremembe ), omogočeno je poznejše ugotavljanje, kdaj so bili osebni podatki vnešeni,spremenjeni ali arhivirani in kdo je to storil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka pogodbene zavarovalnice AdriaticSlovenica d.d.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o sklenjenih zavarovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zavarovalci,zavarovanci,plačniki,upravičenci do zavarovalnine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zavarovalnih poslov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, identifikacijska številka/ registrska matična številka, spol, datum in kraj rojstva, začasni in/ali stalni naslov,občina,država,sektor,žiro račun,dejavnost,poklic,vozniški staž,vrsta,številka in veljavnost dokumenta - zavarovalca, zavarovanca in plačnika; številka ponudbe/police/pogodbe, začetek zavarovanja,potek zavarovanja,obnovitev zavarovanja; zavarovalna vsota, premijski razred, stopnja,predmet in opis predmeta zavarovanja, zavarovalna premija; število obrokov, način plačila, zapadlost premije in drugi podatki, ki vplivajo na določanje rizičnosti,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni in pogodbeni pooblaščenci za sklepanje zavarovanj ( zastopniki,posredniki,..)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izjava o varovanju osebnih podatkov ( podpiše jo vsak zaposleni in pogodbenik ), dostop v poslovne prostore je omejen in nadzorovan, odgovornosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov so določene v Pravilniku o postopkih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka pogodbene zavarovalnica AdriaticSlovenica d.d.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam