Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I.V.S. INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE, SVETOVANJE D.D.
Sedež ali naslov: Majorja Lavriča ulica 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2228106000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja I.V.S. d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodb za nakup stanovanj in vpis v zemljiško knjigo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, Kraj rojstva, državljanstvo, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: S.P.C.03 d.o.o., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Notarka NAda Kumar, Akropola d.o.o., Vegrad d.d. Davčna uprava republike Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari.Elektronski mediji na katerih se shranjujejo osebni podatki so varovani z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca etažnih lastnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja I.V.S.d.d..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izstavljanje računov za upravljanje ter ostale stroške.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnegav prebivališča, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirke osebnih podatkov ( pogodbe ) se hranijo v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi na elektronskih medijih je zaščitena z gesli.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimim evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam