Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MDL D.O.O.
Sedež ali naslov: SMLEDNIK 58
Poštna številka: 1216
Kraj: SMLEDNIK
Matična številka: 2257297000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1.IN 7.ČLEN ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA, PISNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI MDL D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO DO ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA. KRAJ ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, POKLIC, IZOBRAZBA, DELOVNE NALOGE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, ZDRAVSTVENO STANJE, DATUM SKLENITVE DELAVNEGA RAZMERJA, ZAPOSLITEV, ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS.
 • Uporabniki zbirke: ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJA ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE HRANI ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMA LE DIREKTOR PODJETJA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3.ODSTAVKA 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam