Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TELEING D.O.O.
Sedež ali naslov: Razkrižje 23
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 5932181000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi pogodbenega razmerja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki kabelske televizije, kabelskega interneta in kabelske telefonije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti in neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek davčna številka, stalno ali začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podtkov se ne posredujejo drugim uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podtkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podtkov, ki ga je dne 16.2.2007 izdal direktor podjetja TELEING d.o.o., Janez Smolkovič
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam