Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZNANSTVENORAZISKOVALNO SREDIŠČE - BISTRA PTUJ
Sedež ali naslov: SLOVENSKI TRG 006
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 5844975000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v javnem zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, spol, matična številka, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, vrsta delovnega razmerja, poklic, izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci javnega zavoda, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v ognjevarni kovinski omari, ki je ves čas zaklenjena. Dostop do podatkov v bazi na računalniku je ustrezno zavarovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delovne uspešnosti

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v javnem zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje delovne uspešnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, delovno mesto, ocenjevalno obdobje, delovna uspešnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci javnega zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do računalniško vodenih podatkov je ustrezno zavarovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o javnih naročilih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci javnih naročil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence na podlagi veljavne zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma oziroma ime ponudnika, pravnoorganizacijska oblika, naslov ponudnika, številka računa, banka, ime in priimek kontaktne osebe, odgovorne za ponudbo, elektronski naslov, telefon in telefax kontaktne osebe, davčna številka ponudnika, ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe, naziv odgovorne osebe za podpis pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci javnega zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je ustrezno zavarovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v javnem zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence stroškov dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov prebivališča, občina prebivališča, številka osebnega računa, delovno razmerje, davčna številka, šifra davčnega urada, dejstvo ali je oseba davčni zavezanec ali ne, stroškovno mesto, vrsta obračuna, bruto izplačan znesek, drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas, zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu, dejavnost delodajalca, skupno opravljene ure, ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomstilom osebnega dohodka, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, bruto osebni dohodek, neto osebni dohodek, neto prjemki delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci javnega zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je ustrezno zavarovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v javnem zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, podatki iz ocene tveganja, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, zapisnik o preizkusih znanja delavcev, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci javnega zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je ustrezno zavarovan.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam