Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JANJA NJIVAR
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): VIDEM 12
Naziv ali firma: TEKSAS BAR, JANJA NJIVAR S.P.
Sedež ali naslov: VIDEM 12
Poštna številka: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Kraj: 9244
Matična številka: 3067513000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov in dijakov napotenih na delo preko študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. odstavek 10. člena ZVOP-1 osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti in dijaki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz študenskih napotnic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, naziv univerze ali srednje šole, letnik študija, smer študija.
 • Uporabniki zbirke: Samostojna podjetnica, pri njej zaposleni delavci, pooblaščeni računovodski servis in študenski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podtakov so podrobnjeje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podtaki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 4.odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam